• Polityka prywatności

Poufność i bezpieczeństwo transakcji

Ze względu na fakt że dużą wagę przywiązujemy do ochrony prywatności użytkowników strony i sklepu www.dastro.pl poniżej wyjaśniamy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego sklepu.

1. Gromadzenie informacji

W trakcie korzystania ze strony www.dastro.pl mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku rejestracji konieczne będzie podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. nazwa firmy i adres oraz NIP. Wymagamy tych danych, ponieważ są niezbędne do realizacji zamówienia, dokonania płatności i wystawienia dokumentu sprzedaży.

2.Rejestracja użytkowników

W trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług oraz o bezpieczeństwo transakcji, zakupy mogą w nim robić wyłącznie osoby zarejestrowane. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wysłanie go do administratora sklepu.Nie kontrolujemy ani nie weryfikujemy danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Firma DASTRO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez firmę DASTRO w zakresie realizacji zamówień oraz celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).
Użytkownik dokonując rejestracji akceptuje politykę prywatności i regulamin zamieszczony na stronie www.dastro.pl.

3. Ochrona danych osobowych

Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane naszych klientów , znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.

4. Przechowywanie danych

Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Administratorem danych gromadzonych przez sklep www.dastro.pl jest firma DASTRO.

5. Prawa użytkownika

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zgłosić prośbę o usunięcie jego danych z serwera serwisu www.dastro.pl

6. Zakres udostępniania i wykorzystania danych

Wszystkie gromadzone dane osobowe użytkowników, wykorzystywane są do prawidłowej realizacji zamówień. Dane udostępniane są wyłącznie firmom pośredniczącym w realizacji zamówień (firmom kurierskim, pośredniczącym w transakcjach płatniczych). Firmy te wykorzystują przekazane dane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, otrzymują wiadomości e-mail z aktualnym wydarzeniami w naszym sklepie. Z usługi newsletter można zrezygnować w każdej chwili klikając na odpowiednie hiperłącze w jednej z wiadomości.

7. Pliki cookies

Używamy plików cookies w celu świadczenia usług i do analizowania statystyki ruchu użytkowników.

8. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie.Informacja o plikach cookie na stronie www.dastro.pl


Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer strony sieci Web ( dalej WWW) i zapisywany w pamięci urządzenia użytkownika. Plik taki powiadamia serwer strony WWW, że dana osoba po raz kolejny odwiedza stronę internetową. 

Zastosowanie plików cookie:

  • umożliwiają i usprawniają działanie strony WWW,
  • upraszczają korzystanie ze strony WWW,
  • umożliwiają monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności strony WWW.


Pliki cookie, których używamy, nie wyrządzają żadnych szkód i nie powodują zmian w urządzeniu użytkownika oraz w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikacyjnych tj. nazwisk, adresów czy informacji o płatnościach.


Nasze zasady dotyczące plików cookie


Aby użytkownik mógł w pełni wykorzystać zawartość i spersonalizowane funkcje strony www.dastro.pl, jego urządzenie, którym może być : komputer, tablet lub telefon komórkowy musi akceptować pliki cookie (często jest to ustawienie domyślne), ponieważ niektóre spersonalizowane funkcje strony możemy udostępniać tylko przy wykorzystaniu tych plików. 
Użytkownik może ograniczyć możliwość używania plików cookie ze strony www.dastro.pl , zablokować je lub usunąć. Ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, zazwyczaj będzie to przeglądarka internetowa.
W zależności od używanej przeglądarki ( Firefox, Internet Explorer, Gogle, Chrome, Bing i Safari) należy zapoznać się z menu pomocy (lub instrukcją obsługi telefonu komórkowego) i odpowiednio zmienić ustawienia plików cookie lub je usunąć.Google Analytics


Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google. W ramach tej usługi pliki cookie zostają zapisywane w urządzeniu użytkownika. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez użytkownika ze strony sieci Web (w tym adres IP ) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa ze strony sieci Web , zestawiania raportów z działalności prowadzonej na naszej stronie sieci Web oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności  na tej stronie i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat  Cookies and Analytics, oraz polityką zachowania poufności danych dla  Google Analytics dotyczącej Google Analytics.