• Gwarancja

Gwarancja

 

  • Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta, która wraz z instrukcją obsługi dostarczana jest z towarem.

  • Standardowa gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty wydania towaru.

  • Gwarancja może mieć inny okres niż 12 miesięcy. Fakt ten jest każdorazowo odnotowany w karcie gwarancyjnej, na fakturze sprzedaży lub w ofercie złożonej Zamawiającemu.

  • Gwarancja obejmuje towary, które zostały dostarczone do Zamawiającego i są wymienione na fakturze sprzedaży
  • Sklep zamknięty

Sklep zamknięty